Berry Kramer

Impressions

Vliegers

Van kleine zakvliegertjes tot  speciale ontwerpen en Codys op reuzeformaat met bouwbeschrijving en uitvoering voor diverse opdrachtgevers. (1978-heden)

Een vriend van mij maakte mij attent op een artikel van een Japanse vliegerploeg die al in 1975 een Edovlieger opliet van 32 m².! De hulp van ongeveer 50 mensen was noodzakelijk om dit gevaarte op te laten. Erg nieuwsgierig was ik over deze procedure en zocht meer informatie over deze bijzondere hobby. Na niet lang zoeken kwam ik in 1977 in contact met Gerard van der Loo die een klein vliegerwinkeltje runde op de Rijswijkseweg in Den Haag. (Daarvoor was mijn oog al gevallen op een ander pand iets verderop waar hij tevens een curiosawinkeltje draaide met de verkoop van oude lampjes, snuisterijen etc. Ook was ik hem al eens tegengekomen op de Brusselse “Place du jeu de balles”waar hij evenals ik, naarstig op zoek was naar “handel” in deze trant. Dit waren immers de jaren van oude olielampen, letterbakken met toebehoren, wajangpoppen, en wafelijzers. ) Ik kocht bij hem een paar meter spinakerdoek( een bijzonder materiaal in die tijd )en wat ramin stokken en maakte mijn eerste Deltavlieger met behulp van een beschrijving uit de David Pelham-bijbel voor vliegeraars. Dit was het begin van een jarenlange hobby. Gestimuleerd door deelname aan nationale en internationale vliegerfeesten breidde het assortiment vliegers zich danig uit. In 1978 werd ik echter zeer geïmponeerd door het Engelse Cody-team dat tijdens het Scheveningse vliegerfeest acte-de-presence gaf. Met reuzenvliegers werd er zelfs een persoon gelift aan een vlieger. 

De vorm en het ontwerp van deze Cody-vlieger boeide mij zozeer dat ik me daar in de opvolgende jaren in vastbeet.Vervolgens werd ik door Gerard van der Loo gevraagd om aan dit Cody-team deel te nemen; vanaf dat moment was ik om. Op vliegerfestivals tot in Singapore en Thailand toe, waren wij als team aanwezig en zorgden voor een spectaculair element voorzover de wind ons gunstig gezind was. De bouw van de “grote exemplaren “kende op een gegeven moment geen geheimen meer en stelde ik een beschrijving samen voor de liefhebbers van dit type vlieger.